Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Service for Foreign Policy Instruments

Vacancies for the EU EOM Zimbabwe 2023: Core Team

The European Commission wishes to initiate the selection procedure for Core Team positions for the EOM to observe the General Elections in the Republic of Zimbabwe, tentatively scheduled to take place on 23 August 2023.

The Commission invites interested applicants to submit their candidature for one (maximum two) of the following 10 positions:

  • Political Analyst
  • Election Analyst
  • Legal Analyst
  • Press Officer
  • Media Analyst 
  • Social Media Analyst
  • Observer Coordinator
  • Deputy Observer Coordinator
  • Data Analyst
  • Human Rights, Gender and Minorities Analyst

Applicants for the position of Deputy Chief Observer, as per the separate Call for Candidatures, are allowed to apply in parallel for one (maximum two) Core Team positions.

Deadline for application: 26 June 2023 (23:59h Brussels time)

 

Documents and information to apply:

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα19 Ιουνίου 2023
Call for Candidatures Core Team EOM Zimbabwe 2023
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα19 Ιουνίου 2023
Terms of Reference Core Team EOM Zimbabwe 2023

 

Apply at https://webgate.ec.europa.eu/eom/roster