Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Service for Foreign Policy Instruments
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Απριλίου 2014Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής

The EU’s Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP)

On 11 March 2014, the European Parliament and the Council of the European Union adopted the Regulation establishing an Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) which succeeds the Instrument for Stability (IfS).

Part of the EU’s new generation of instruments for financing external action, the IcSP will pursue the same broad political objectives in terms of its focus on crisis response, crisis preparedness and conflict prevention to better contribute to the EU's comprehensive approach to external conflicts and crises.

The crisis response component of the Instrument has broadened, with an increased focus on conflict prevention. The conflict prevention, peace-building and crisis preparedness component provides for better tailoring of longer-term assistance and responses to global and trans-regional threats and emerging threats also provide for assistance in new areas such as cyber-crime, all forms of illicit trafficking and counter-terrorism.

The IcSP will play its part, in line with the EU’s political commitment to pursue conflict prevention and build peace as one of the main objectives of EU external relations.

More info on Instrument contributing to Stability and Peace*, preventing conflict around the world

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Απριλίου 2014
Ημερομηνία δημοσίευσης
Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής